Geschiedenis 
 

Het Pietermankerkje is het enig overgebleven gebouw van het dorp Heer Oudelands Ambacht. De naam Pieterman is mogelijk ontleend aan een 17e eeuwse schout die ook eigenaar was van de herberg, die in de buurt van de kerk stond. De kerk is waarschijnlijk gebouwd in de 14e eeuw, waarschijnlijk rond 1334 en daarmee is de kerk de oudste kerk van de Zwijndrechtse Waard. Archeologisch onderzoek wees uit dat in de 15e eeuw de kerk ingrijpend is veranderd. Fundamenten zijn gevonden buiten het bouwwerk en deze tonen een groter schip dan het huidige. In 1790 is de kerk verbeterd en verfraaid, en in 1839 behoorlijk gerestaureerd, grof maar praktisch. 

In 1924 werd de toren vernieuwd en verdween de achthoekige spits om plaats te maken voor een vierkante. In 1959 werden de consistoriekamer en de aanbouw tegen het schip afgebroken en herbouwd vanwege de slechte staat. De consistoriekamer werd daarbij vergroot. De kerk bestaat uit eenbeukig bakstenen kerkje, driezijdig gesloten koor, boven de westgevel een houten met leien bekleed torentje, inwendig een houten tongewelf op muurstijlen en met ribben, trekbalk met gotische sleutelstukken en korbelen. In de kerk zijn een eenvoudige houten preekstoel uit 1690, een doopvont uit de 15e eeuw, een pastoor- of priesterzerk uit 1520 en enkele grafzerken uit de 17e eeuw. In de toren hangt een klok uit 1606. 

In 2013 is een orgel van Michaël Maarschalkerweerd geïnstalleerd. Het orgel is gerestaureerd door orgelbouwer Scheuerman uit Rotterdam. Het orgel is gebouwd in 1887 voor het klooster Notre Dame des Soers in Voorschoten. Later ging het naar de Heilige Theresiakerk te Maarn en daarna stond het in een kerk te Breukelen. De speel- en registertractuur zijn zuiver mechanisch, een techniek die al 5 eeuwen wordt toegepast.  Om het orgel voor de Protestantse eredienst geschikt te maken is het met 2 registers uitgebreid, een Woudfluit 2’ op het manuaal en een Subbas 16’ op het pedaal. Het orgel heeft de volgende dispositie: Manuaal: Prestant 8’/ Holpijp 8; b/d/ Viola di Gamba 8’/ Fluit 4’/ Woudfluit 2’ (uitbreiding). Pedaal: Aangehangen aan het manuaal/ Subbas 16’ (uitbreiding met een zelfstandig register). 

Een leuk stuk over De Pieterman is te lezen op de website van Canon van Nederland

De kerk in beeld

Dé locatie voor elke gelegenheid